p edagogiek  A dvies  e vangelie  R esearch  s choolbegeleiding  l eren
Praktijk parels ziet elk kind als een parel: uniek en kostbaar Soms verloopt de ontwikkeling van een kind anders dan gewenst. In sommige situaties is het goed om dan professionele hulp in te schakelen. Dit kan gaan om huiswerkbegeleiding, pschychologisch onderzoek, ouderbegeleiding, een sociale vaardigheidstraining of een andere vorm van hulp. Praktijk Parels heeft een breed hulpaanbod voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Voor elke situatie wordt bekeken wat er nodig is om de ontwikkeling weer in de goede richting te stimuleren.
Praktijk Parels
Meredith Lakhichand: 06-53255502 KVK: 61360717
agb -code 9406194
Reknr.: NL31 KNAB 0283 0589 27 info@praktijkparels.nl