p edagogiek  A dvies  e vangelie  R esearch  s choolbegeleiding  l eren
Tarieven huiswerkbegeleiding, bijles en citotraining Huiswerkbegeleiding Basisschool : 10 euro per uur * Huiswerkbegeleiding 1e en 2e jaar voortgezet onderwijs: 15 euro per uur* Bijles Basisschool: 25 euro per uur ** Citotraining: 225 euro (10 sessies) De intakegesprekken zijn in alle gevallen gratis. *De huiswerkbegeleiding wordt aangeboden in groepen van maximaal 5 leerlingen per begeleider. **De bijles wordt aangeboden in groepen van maximaal 4 leerlingen per begeleider. Bijles en huiswerkbegeleiding worden aangeboden in de vorm van een strippenkaart (5 of 10 keer). Een strippenkaart is maximaal 1 schooljaar geldig. Voor overige tarieven kunt u vrijblijvend contact opnemen
Praktijk Parels
Meredith Lakhichand: 06-53255502
Daniella Teuwisse: 06-53389524 KVK: 61360717
agb -code 9406194
Reknr.: NL31 KNAB 0283 0589 27 info@praktijkparels.nl