p edagogiek  A dvies  e vangelie  R esearch  s choolbegeleiding  l eren
Schoolbegeleiding Overstijgt de zorgbehoefte van een leerling de capaciteiten van uw school, dan kan het goed zijn om advies in te winnen. Praktijk Parels kan in samenwerking met uw school onderzoek verrichten naar de mogelijk onderliggende oorzaken, bijvoorbeeld gedragsproblematiek, leerstoornis of hoogbegaafdheid. Op basis van het onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld waarin uw school concrete handvatten krijgt en waarmee u de juiste zorg aan de betreffende leerling kunt bieden. De Wet op Passend Onderwijs is per 01-08-2014 van kracht gegaan. Veel scholen hebben nog niet altijd het juiste antwoord hierop gevonden. Er wordt een andere vraag aan het onderwijzend personeel gesteld dat vaak niet specifiek voor deze doelgroep is opgeleid. Praktijk Parels is in staat, door de combinatie jarenlange praktijkervaring in het onderwijs en GGZ-expertise, gerichte en bovenal praktisch uitvoerbare adviezen te geven. Praktijk Parels biedt verschillende workshops aan voor de deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Tevens kan er een incompany training op maat worden ontwikkeld voor uw school.
Praktijk Parels
Meredith Lakhichand: 06-53255502
Daniella Teuwisse: 06-53389524 KVK: 61360717
agb -code 9406194
Reknr.: NL31 KNAB 0283 0589 27 info@praktijkparels.nl