p edagogiek  A dvies  e vangelie  R esearch  s choolbegeleiding  l eren

 

research Als kinderen moeilijk gedrag laten zien, hebben ze het vaak moeilijk. Soms kan onderzoek met behulp van testen meer duidelijkheid geven over wat er precies aan de hand is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw kind hoogbegaafd is en uit verveling in de klas storend gedrag laat zien. Het kan ook zijn dat u of bijvoorbeeld de leerkracht denkt dat er sprake is van een psychische stoornis zoals ADHD, autisme of depressie. Een kind groeit op binnen een gezin, besteedt een groot deel van de dag op school en komt via hobby’s in contact met andere belangrijke volwassenen. Al deze mensen dragen bij aan de ontwikkeling en worden dan ook betrokken bij het onderzoek (uiteraard met uw toestemming). Praktijk Parels vindt het belangrijk om op die manier met alle partijen rondom het kind te staan en zal in goede samenwerking het onderzoek afnemen. De adviezen die op basis van het onderzoek worden gedaan, zijn op deze manier herkenbaar en praktisch uitvoerbaar voor alle betrokkenen. Een onderzoek mag geen boekwerk worden dat bovenop de plank eindigt, omdat niemand begrijpt wat er bedoeld wordt. In de manier waarop Praktijk Parels over uw kind schrijft zal de focus in eerste instantie gericht zijn op de talenten en krachten van uw kind om van daaruit te kijken naar datgene wat nog verstevigd kan worden.
Praktijk Parels
Meredith Lakhichand: 06-53255502
Daniella Teuwisse: 06-53389524 KVK: 61360717
agb -code 9406194
Reknr.: NL31 KNAB 0283 0589 27 info@praktijkparels.nl