p edagogiek  A dvies  e vangelie  R esearch  s choolbegeleiding  l eren
PEDAGOGIEK

Wanneer u zich zorgen maakt over (de ontwikkeling van) uw kind en merkt dat uw kind vastloopt, kan het goed zijn om professionele hulp in te schakelen. Dit kan via het Jeugd- en Gezinsteam uit uw wijk of uw (huis)arts.

 

Als er vervolgens een vermoeden van een psychische stoornis bestaat bijvoorbeeld een angststoornis, vorm van autisme, een trauma, ADHD of een andere stoornis kan uw kind worden doorverwezen naar de Jeugd GGZ.

 

Praktijk Parels is een kleinschalige en laagdrempelige praktijk. Er wordt onderzoek verricht naar en/of behandeling geboden bij alle veelvoorkomende psychische stoornissen.

Er wordt altijd nauw samengewerkt met u als ouder(s)/ verzorger(s) en (na uw toestemming) met andere personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind.

 

Praktijk Parels start met een vrijblijvend en kosteloos kennismakinggesprek waarin u kunt vertellen wat er aan de hand is en Praktijk Parels aangeeft welke mogelijkheden tot hulp zij biedt. Na dit gesprek kunt u beslissen of u verder gaat bij Praktijk Parels.

 

In geval u ervoor kiest om verder te gaan, wordt er aan de hand van aantal gesprekken met alle betrokkenen een specifiek behandelplan voor uw kind opgesteld. De hulp kan op verschillende manieren vorm worden gegeven bijvoorbeeld door middel van:

 

 Oudermediatie

 Gezinsbehandeling

 Behandelgroepen voor ouders

 Therapie aan kinderen

 

 

Oudermediatie

Binnen oudermediatie is er sprake van een samenwerking tussen u als ouder als expert van uw kind enerzijds en de behandelaar die veel weet van de moeilijkheden die zich in de ontwikkeling van een kind kunnen voordoen anderzijds. Bij oudermediatie vinden de gesprekken bij voorkeur met alle opvoeders plaatst. Samen wordt bekeken wat de specifieke opvoedingsbehoeften van uw kind zijn en worden er (praktische) pedagogische handvatten aangereikt. Soms krijgt het kind aanvullend eigen therapie, soms is oudermediatie voldoende.

 

 

Gezinsbehandeling

Soms is het belangrijk dat uw hele gezin betrokken wordt bij de behandeling van de problemen waarmee u uw kind aanmeld. Deze problemen hebben dan vaak invloed op het hele gezin. Samen met het gezin wordt dan bekeken op welke manier de problemen kunnen worden verminderd. Door met het hele gezin te werken, kunnen alle dynamieken die meespelen in het probleemgedrag goed in beeld worden gebracht.

 

 

Behandelgroepen voor ouders

Wanneer er bij uw kind een psychische stoornis is vastgesteld, kan het goed zijn om deel te nemen aan een behandelgroep voor ouders. Bij deze vorm van behandeling wordt uw kind indirect behandeld. Er wordt psycho-educatie (uitleg over de stoornis) gegeven en er worden specifieke adviezen voor uw kind gegeven. Binnen de groep is er ruimte voor onderlinge uitwisseling. Het kan soms helpend zijn om te zien dat andere ouders in soortgelijke situaties hetzelfde ervaren. Er zijn specifieke doelgroepen zoals ouders van kinderen met ADHD of autisme of bijvoorbeeld pleegouders.

 

 

Therapie aan kinderen

Bij therapie aan kinderen kan gedacht worden aan het behandelen van een traumatische gebeurtenis, de behandeling van een angststoornis of het leren omgaan met een vastgestelde stoornis zoals ADHD of autisme. Individuele therapie aan kinderen zal altijd in nauw overleg met u als opvoeder plaatsvinden. Het is belangrijk dat u goed weet hoe u moet omgaat met het veranderende gedrag van het kind. Bovendien wordt het voor een kind hierdoor makkelijker om wat hij/zij geleerd heeft binnen de therapie, toe te passen in de dagelijkse praktijk (generaliseren). Therapie aan kinderen wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

 

 

U kunt zich hier aanmelden.

Zie deze folder voor meer informatie.

 

Praktijk Parels
Meredith Lakhichand: 06-53255502
Daniella Teuwisse: 06-53389524 KVK: 61360717
agb -code 9406194
Reknr.: NL31 KNAB 0283 0589 27 info@praktijkparels.nl