p edagogiek  A dvies  e vangelie  R esearch  s choolbegeleiding  l eren
Over ons
 Meredith Lakhichand ‘Dansend in de regen’, dit is de titel van het boek dat al op jonge leeftijd mijn interesse voor het vakgebied van de Orthopedagogiek heeft getrokken. Het boek is vanuit het perspectief van een moeder beschreven en verhaalt over haar strijd voor haar dochter met autisme binnen de hulpverleningswereld. Mijn bewogenheid voor kinderen die zich anders ontwikkelen dan verwacht en de invloed die dit heeft op het ouderschap is toen ontstaan en ontwikkelt zich nog steeds. Ik ben in eerste instantie gestart aan de HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en ben vervolgens doorgegaan naar de VU waar ik de opleiding Pedagogische Wetenschappen heb gedaan om daarna de postdoctorale opleiding tot Orthopedagoog Generalist te volgen. Door 14 jaar brede ervaring heb ik een duidelijke uitgekristalliseerde visie op goede hulpverlening. Mijn brede oriëntatie en ervaring binnen het veld, stelt mij in staat een breed hulpaanbod te bieden en dit sluit naadloos aan bij mijn visie op de hulpverlening. Hulp bieden bij datgene wat nodig is en wars zijn van bureaucratische systemen die de logica en de praktijk van de hulpverlening in de weg staan. Daniella Teuwisse Ik ben in 2000 afgestudeerd als leerkracht aan de PABO in Oegstgeest. In de jaren daarna heb ik 14 jaar in het basisonderwijs gewerkt en heb ik lesgegeven aan alle groepen. Daarnaast heb ik vele jaren gewerkt als kinderkerkleidster.
Mijn motivatie om te werken bij Praktijk Parels is in de eerste plaats gebaseerd op de liefde die ik van God heb ontvangen voor kinderen. Ik heb voor het beroep leerkracht gekozen met het doel om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van kinderen. Nu wil ik mijn ervaringen als leerkracht en kinderkerkleidster gebruiken om samen met Meredith als orthopedagoog een bredere hulp aan kinderen te bieden. Ik wil niet alleen hulp bieden bij leerproblemen, maar ook bij gedrags- en gezinsproblemen.

Praktijk Parels is gevestigd in ‘Het Gebouw’ te Leiden. ‘Het Gebouw’ is de naam van de Brede school in Leiden-Noord. In ‘Het Gebouw’ zijn 3 basisscholen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, een bibliotheek, woningen en meerdere instellingen op het gebied van zorg en welzijn gevestigd.

Praktijk Parels
Meredith Lakhichand: 06-53255502
Daniella Teuwisse: 06-53389524 KVK: 61360717
agb -code 9406194
Reknr.: NL31 KNAB 0283 0589 27 info@praktijkparels.nl