p edagogiek  A dvies  e vangelie  R esearch  s choolbegeleiding  l eren
bekijk hier onze nieuwe folder
Leren Leren op school kan soms heel lastig zijn. Niet ieder kind kan meteen mee-komen met de rest van de groep. Soms kan het ook zijn dat uw kind alleen op een bepaald vakgebied een achterstand heeft. Praktijk Parels biedt in zulke situaties passende begeleiding. Dit is mogelijk in verschillende vormen, onder andere: Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding biedt uw kind de gelegenheid om de leerstof die buiten schooltijd gemaakt en geleerd moet worden zich eigen te maken. Uw kind wordt ondersteund bij de moeilijkheden die hij of zij hierin ondervindt. Daarnaast wordt uw kind getraind in plannings- en organisatievaardigheden. Dit alles gebeurt in nauw overleg met u als ouders en de school. Intensieve onderwijsondersteuning (bijles en Citotraining)
Bijles is een meer intensievere vorm van leerondersteuning, veelal individueel aangeboden. Hierbij wordt op een deelgebied waarin uw kind vastloopt begeleiding geboden.
De Cito-trainingen zijn in het bijzonder voor de kinderen van groep 7 en 8. De Cito-training heeft niet tot doel om uw kind boven zijn eigen kunnen te laten presteren maar om verschillende leerstrategie├źn aan te reiken en de juiste werkhouding te leren tijdens de toets afname, bijvoorbeeld door middel van concentratieoefeningen. Op deze manier wordt uw kind op een goede manier voorbereid op de Cito-toetsen en in staat gesteld het beste uit zichzelf naar boven te halen.
Praktijk Parels
Meredith Lakhichand: 06-53255502
Daniella Teuwisse: 06-53389524 KVK: 61360717
agb -code 9406194
Reknr.: NL31 KNAB 0283 0589 27 info@praktijkparels.nl