p edagogiek  A dvies  e vangelie  R esearch  s choolbegeleiding  l eren
Evangelie Praktijk Parels heeft een christelijke identiteit. De medewerkers hebben een evangelische achtergrond en ontlenen hieraan hun motivatie om zo goed mogelijk hulp te bieden aan kinderen en jongeren. De hulpverlening ziet er in de vorm hetzelfde uit als die bij een reguliere hulpverleningsinstantie. Wanneer u dit als ouder zelf wilt, kan er wel invulling worden gegeven aan het geloof. Praktijk Parels biedt ook specifieke hulp voor christelijke gezinnen, zowel in groepsverband als individueel. Tevens geeft Praktijk Parels advies aan kerken met betrekking tot het kinder- en tienerwerk. Christelijke hulpverlening
Als christelijk gezin kun je hele specifieke vragen hebben, waar de reguliere hulpverlening geen antwoord op heeft. Praktijk Parels biedt ruimte om uw geloofsvragen rondom opvoeding te bespreken. Daarnaast biedt zij cursussen aan waarin thema’s omtrent geloofsopvoeding centraal staan. Advies aan kerkgemeentes
Als kerk is het een steeds grotere uitdaging om kinderen en tieners enthousiast te maken voor het evangelie. Het opzetten van goed en aansprekend kinder- en tienerwerk is voor veel kerken erg moeilijk. Praktijk Parels heeft de expertise om kerken op gebied van kinder- en tienerwerk te adviseren en te coachen. Bijvoorbeeld bij visie en beleidsontwikkeling op dit gebied en ook deskundigheidsbevordering van de kinder- en tienerwerkers.
Praktijk Parels
Meredith Lakhichand: 06-53255502
Daniella Teuwisse: 06-53389524 KVK: 61360717
agb -code 9406194
Reknr.: NL31 KNAB 0283 0589 27 info@praktijkparels.nl