p edagogiek  A dvies  e vangelie  R esearch  s choolbegeleiding  l eren

AANMELDEN Wilt u meer informatie over onze werkwijze of wilt u zich aanmelden bij Praktijk Parels? Stuur ons een mail naar info@praktijkparels.nl of neem telefonisch contact met ons op.
praktijk parels info@praktijkparels.nl
Meredith lakhichand: 06-53255502
daniella teuwisse: 06-53389524
Praktijk Parels
Meredith Lakhichand: 06-53255502
Daniella Teuwisse: 06-53389524 KVK: 61360717
agb -code 9406194
Reknr.: NL31 KNAB 0283 0589 27 info@praktijkparels.nl