p edagogiek  A dvies  e vangelie  R esearch  s choolbegeleiding  l eren

 

ADVIES Praktijk Parels heeft jarenlange ervaring binnen de GGZ en in het onderwijs. Op basis van deze ervaring geeft de praktijk advies aan instanties voor velerlei vragen over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Praktijk Parels is daarbij goed in staat om een verbinding te maken tussen theorie en praktijk.
Praktijk Parels
Meredith Lakhichand: 06-53255502
Daniella Teuwisse: 06-53389524 KVK: 61360717
agb -code 9406194
Reknr.: NL31 KNAB 0283 0589 27 info@praktijkparels.nl